Utvalgte fakta

Maridalsveien 284, 0872 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  1 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  7 min
 • subway
  T-bane
  walking
  7 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Tåsen skole (1-7 kl.)
  walking
  11 min
 • Fernanda Nissen skole (1-7 kl.)
  walking
  14 min
 • Berg skole (1-7 kl.)
  walking
  17 min
 • Grefsen skole (1-7 kl.)
  walking
  17 min
 • Morellbakken skole (8-10 kl.)
  walking
  23 min
 • Engebråten skole (8-10 kl.)
  walking
  24 min
 • Vestre Aker skole (8-10 kl.)
  drive
  7 min
Mer om familie

Kort gangavstand til elbil-lader og bysykkel

 • bike
  Rolf Wickstrøms vei
  walking
  6 min
 • bike
  Nydalen
  walking
  8 min
 • bike
  Tåsen Senter
  walking
  8 min
 • electric-car
  Hjemmet Mortensen, Oslo
  walking
  9 min
 • electric-car
  Badebakken, Oslo
  walking
  10 min
 • electric-car
  Nydalen P-hus, Oslo
  walking
  10 min
Mer om transport

Mange barnefamilier i nabolaget

33% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Barnehage i umiddelbar nærhet

 • Bukken bruses barnehage (2-6 år)
  walking
  1 min
 • Nydalen barnehage (1-6 år)
  walking
  3 min
 • Lykketrollet familiebarnehage (0-3 år)
  walking
  4 min
Mer om familie
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Bakkenhaugen/Søndre Tåsen

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

89/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

91/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Meget godt kollektivtilbud

91/100 Veldig bra
Oslo og omegn
87/100 Veldig bra
Mer om transport

Meget god kvalitet på barnehagene

90/100 Veldig bra
Oslo og omegn
82/100 Veldig bra
Mer om familie