Utvalgte fakta

Gamle Bygdevei 176, 1284 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  2 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  12 min
 • subway
  T-bane
  walking
  15 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Stenbråten skole (1-7 kl.)
  walking
  5 min
 • Mortensrud skole (1-7 kl.)
  walking
  14 min
 • Lofsrud skole (8-10 kl.)
  walking
  16 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

46% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Solbakken barnehage (1-6 år)
  walking
  5 min
 • Jettegrytta barnehage (1-6 år)
  walking
  9 min
 • Steinbråten naturbarnehage (1-6 år)
  walking
  9 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Gamle bygdevei balløkke
  walking
  5 min
 • sports-facilities
  Lerskallen grusbaner
  walking
  12 min
 • gym
  Fitness24Seven Mortensrud Torg
  walking
  13 min
 • gym
  Sport og Mosjon
  walking
  13 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Stenbråten/Leirskallen

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

87/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

77/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

96/100 Nærhet til skog og mark
Oslo og omegn
82/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

86/100 Veldig bra
Oslo og omegn
82/100 Veldig bra
Mer om familie