Bomiljø

Nabolag: Ask

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

63%enebolig/
18%blokk/
18%annet/
 

Huseier

80%eier/
20%leier/
 

Opplevd trygghet

87 / 100 Veldig trygt

Ask
87 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

85 / 100 Lite støynivå

Ask
85 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

68 / 100 Godt vennskap

Ask
68 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

79 / 100 Godt velholdt

Ask
79 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

73 / 100 Godt velholdt

Ask
73 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
41%
Ask
Ask