Utvalgte fakta

Sundjordgata 6B, 3933 Porsgrunn

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  6 min
 • train
  Jernbanestasjon
  walking
  23 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  23 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Grønli skole (1-7 kl.)
  walking
  17 min
 • Vestsiden skole (1-10 kl.)
  walking
  23 min
 • Klevstrand skole (1-7 kl.)
  walking
  25 min
 • Myrene skole (1-7 kl.)
  drive
  6 min
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Frednes barnehage (1-5 år)
  walking
  8 min
 • Min barnehage (0-6 år)
  walking
  8 min
 • Rønningen barnehage (0-5 år)
  walking
  11 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Sundjordet ballplass
  walking
  5 min
 • sports-facilities
  Frednes idrettsplass
  walking
  8 min
 • gym
  Sats Porsgrunn
  walking
  16 min
 • gym
  SATS Express Porsgrunn
  walking
  20 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Sundjordet/Frednes

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

82/100 Veldig trygt
Porsgrunn/Skien
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

83/100 Veldig bra
Porsgrunn/Skien
79/100 Veldig bra
Mer om familie

Meget godt kollektivtilbud

78/100 Veldig bra
Porsgrunn/Skien
72/100 Veldig bra
Mer om transport

Meget god kvalitet på barnehagene

91/100 Veldig bra
Porsgrunn/Skien
84/100 Veldig bra
Mer om familie