Utvalgte fakta

Buervegen 9, 3711 Skien

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  3 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  6 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  8 min
Mer om transport

Mennesker i alle aldre

Mer om menneskene

Butikk i umiddelbar nærhet

 • grocery-store
  Coop Extra Borgåsen
  walking
  2 min
 • grocery-store
  Meny Borgestad
  walking
  17 min
 • shopping-mall
  Hovenga Senteret
  drive
  4 min
 • shopping-mall
  Hammondgården
  drive
  8 min
Mer om handel

Kort gangavstand til skole

 • Buer skole (1-7 kl.)
  walking
  10 min
 • Menstad ungdomsskole (8-10 kl.)
  walking
  23 min
Mer om familie
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Borgåsen/Ris

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

90/100 Veldig trygt
Porsgrunn/Skien
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Gode turmuligheter

95/100 Nærhet til skog og mark
Porsgrunn/Skien
87/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Godt naboskap i nabolaget

77/100 Godt vennskap
Porsgrunn/Skien
70/100 Godt vennskap
Mer om bomiljø