Menneskene

nabolag: Gråtenmoen/Klosterskogen

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Aldersfordeling

AGE_DISTRIBUTION.0-12
AGE_DISTRIBUTION.13-18
AGE_DISTRIBUTION.19-34
AGE_DISTRIBUTION.35-64
AGE_DISTRIBUTION.65+
0%
42%
Gråtenmoen/Klosterskogen
Porsgrunn/Skien
område
Personer
husholdninger
Gråtenmoen/Klosterskogen
1749
796
Porsgrunn/Skien
90860
41867
 

Sivil status

 

Utdanning

 • Porsgrunn/Skien
 • Allmenne Fag
  41%
  38%
 • Helse og Sosial
  14%
  14%
 • Økonomiske og adm.
  8%
  9%
 • Nat.vit, teknikk, håndverk
  20%
  22%
 • Human og estetikk
  2%
  3%
 • Sammfunn, medie og jus
  1%
  2%
 • Lærerutdanning
  5%
  6%
 • Primærnæring
  1%
  1%
 • Samferdsel og service
  3%
  3%
 • Andre / uoppgitt
  5%
  4%
 

Inntekt

INCOME.0-100000
INCOME.100000-200000
INCOME.200000-400000
INCOME.400000-500000
INCOME.500000-800000
INCOME.800000+
0%
30%
Gråtenmoen/Klosterskogen
Porsgrunn/Skien
 

Høyere utdanning

school
HSN Campus Porsgrunn
13 mindrive
8,7 km