Utvalgte fakta

Haugerudveien 6, 0674 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  2 min
 • subway
  T-bane
  walking
  8 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  9 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Haugerud skole (8-10 kl.)
  walking
  7 min
 • Trosterud skole (1-7 kl.)
  walking
  8 min
 • Tveita skole (1-7 kl.)
  walking
  15 min
 • Trasop skole (1-7 kl.)
  walking
  20 min
 • Lutvann skole (1-7 kl.)
  walking
  21 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

40% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Barnehage i umiddelbar nærhet

 • Stjernemyra barnehage (1-6 år)
  walking
  3 min
 • Haugerudhagan estetiske barnehage (0-5 år)
  walking
  5 min
 • Haugerud sentrum barnehage (1-6 år)
  walking
  6 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Haugerudtunet sandvolleyball/basket
  walking
  4 min
 • sports-facilities
  Solfjellet ballplass
  walking
  5 min
 • gym
  SATS Hellerud
  walking
  5 min
 • gym
  Bare Trening Haugerud
  walking
  7 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

nabolag: Haugerud

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

84/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

God kvalitet på skolene

69/100 Bra
Oslo og omegn
80/100 Bra
Mer om familie

Det er nærme butiker og sentre og det er mange skoler og barnehager i nærheten og det er mange lekeplasser for barn

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Gode turmuligheter

93/100 Nærhet til skog og mark
Oslo og omegn
82/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid