Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Eiendomsprofil AS

Når du kontakter oss eller bruker nettsiden vår profil.nabolag.no eller profil2.nabolag.no (heretter "nettsiden") ved å legge inn informasjon om hvor du bor, jobber, etc. (dine adresser), vil Eiendomsprofil AS (heretter "Eiendomsprofil"/"vi"/"vår") behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Eiendomsprofil AS. Kontaktinformasjonen til Eiendomsprofil AS er:

Adresse: Lars Hilles gate 30
E-post: [email protected]
Telefon: 400 03 833
Organisasjonsnummer: 987 778 733

Du kan kontakte Eiendomsprofil AS for å få svar på ethvert spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger.

1. Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon vi samler inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:

  1. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Cookies er små tekstfiler som brukes for å gi Eiendomsprofil informasjon om bruksmønster, og for å forbedre brukeropplevelsen. Disse kan registrere data om blant annet antall besøk, øktvarighet, hvilke sider man besøker på nettsiden og kan brukes for å huske hvilken informasjon du tidligere har oppgitt på nettsiden. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å benytte informasjonskapsler for å tilpasse nettsiden til våre brukere og å forbedre din brukeropplevelse. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at den innhentede informasjonen er anonymisert, og ikke kan brukes til å identifisere deg som privatperson. Med unntak av bruken beskrevet i punkt 2 under, bruker Eiendomsprofil de innhentede opplysningene utelukkende til å utarbeide statistikker over prestasjonen til nettsidene gjennom bruk av statistikk-verktøyet Google Analytics.
  2. Bruke informasjonen fra boligsalgsannonsen du har besøkt og/eller adresseinformasjonen som du legger inn på siden for å sammenligne to nabolag eller beregne reisetider. Sammenligningen av nabolag bygger på offentlige statistikker og særegenheter og kvaliteter som vi har identifisert og kartlagt ved at enkeltpersoner har oppgitt informasjon om sitt nabolag på vår side www.nabolag.no. Reisetider beregner tid det tar med kollektiv, kjøre, sykkel og gange mellom to adresser. Adresseinformasjonen du oppgir som sammenligningsgrunnlag eller til å beregne reisetider vil lagres som informasjonskapsler (local storage eller cookie) på din datamaskin. Eiendomsprofils bruk av informasjonskapsler vil forbedre din brukeropplevelse, ettersom du da ikke trenger å legge inn dine adresser på nytt hver gang du ønsker å sammenligne ulike nabolag eller beregne reisetider. Informasjonen du oppgir og informasjonskapslene Eiendomsprofil benytter vil ikke lagres av Eiendomsprofil, vil ikke kunne benyttes til å identifisere deg som enkeltperson, vil ikke brukes til å kontakte deg, og vil ikke brukes i direkte markedsføring mot deg.
  3. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen lagres. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  4. Nettsiden er drevet av Eiendomsprofil AS som er en del av Schibsted. Schibsted Norge samler inn opplysninger på denne siden og er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysningene som samles inn ved bruk av våre tjenester. Du kan lese mer om dette og endre dine valg i Schibsted's personvernerklæring. Link til denne er https://info.privacy.schibsted.com/no/schibsted-norge-personvernerklaering/.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger som Eiendomsprofil får tilgang til, vil ikke utleveres til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Serverne som benyttes for Eiendomsprofils tjenester driftes i Amazon Web Services' datasentre i Frankfurt. AWS' infrastruktur og nettverk er bygget for å møte høye krav til sikkerhet. Sikkerhetsmekanismer er implementert på nettverksnivå for å beskytte serverne mot utilsiktet tilgang. Tilgangskontroll sikrer at enkelte tjenester kun er tilgjengelige fra spesifikke IP-adresser. Eiendomsprofil jobber kontinuerlig for å oppnå høyest mulig datasikkerhet og å overholde de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes uten ugrunnet opphold hvis du trekker ditt samtykke. For å kunne kartlegge bruken av våre nettsider og å besvare dine henvendelser, er det imidlertid nødvendig å lagre dine personopplysningene til formålet informasjonen ble innhentet for er oppfylt. Informasjonen blir imidlertid ikke gjort tilgjengelig for andre i lagringsperioden, og lagres i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du henvende deg til oss på [email protected] Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på [email protected]

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.