Utvalgte fakta

Skøyenveien 81, 0375 Oslo

Gangavstand til offentlig transport

 • light-rail
  Trikk
  walking
  7 min
 • buss
  Buss
  walking
  8 min
 • train
  Jernbanestasjon
  walking
  10 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Skøyen skole (1-7 kl.)
  walking
  5 min
 • Smestad skole (1-7 kl.)
  walking
  12 min
 • Majorstuen skole (1-10 kl.)
  walking
  23 min
 • Uranienborg skole (1-10 kl.)
  drive
  9 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

50% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Nordjordet barnehage (1-5 år)
  walking
  4 min
 • Nedre Silkestrå barnehage (1-5 år)
  walking
  5 min
 • Monolitveien barnehage (1-5 år)
  walking
  5 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Skøyenhallen
  walking
  5 min
 • sports-facilities
  Madserud Tennisanlegg
  walking
  16 min
 • gym
  SATS Skøyen
  walking
  17 min
 • gym
  Elixia Sjølyst
  walking
  17 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Søndre Skøyen

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

94/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

94/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Nedre Silkestrå har et godt samhold og passer godt både forbarnefamilier, enslige og eldre. Et trygt og godt sted å vokse opp!

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Meget godt kollektivtilbud

93/100 Veldig bra
Oslo og omegn
87/100 Veldig bra
Mer om transport