Utvalgte fakta

Nordbyvegen 39, 2817 Gjøvik

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  3 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  8 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  8 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Vindingstad skole (1-7 kl.)
  walking
  10 min
 • Kopperud skole (1-10 kl.)
  walking
  17 min
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Vindingstad barnehage (1-5 år)
  walking
  8 min
 • TOPRO Bondelia barnehage (0-6 år)
  walking
  16 min
 • Marihøna barnehage (1-5 år)
  walking
  19 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø

Gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Vindingstad idrettsplass
  walking
  11 min
 • sports-facilities
  Bøle nærmiljøanlegg 'Garasjebanen'
  walking
  14 min
 • gym
  360 Grader treningsstudio
  drive
  9 min
 • gym
  Toten Treningssenter Gjøvik
  drive
  9 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Fruset/Bøle

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

88/100 Veldig trygt
Gjøvik
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

85/100 Veldig bra
Gjøvik
81/100 Veldig bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

88/100 Nærhet til skog og mark
Gjøvik
85/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

75/100 Veldig bra
Gjøvik
84/100 Veldig bra
Mer om familie