Bomiljø

Nabolag: Råkollen/Hauge

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

72%enebolig/
2%rekkehus/
20%blokk/
6%annet/
 

Huseier

88%eier/
12%leier/
 

Opplevd trygghet

86 / 100 Veldig trygt

Fredrikstad/Sarpsborg
85 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

89 / 100 Lite støynivå

Fredrikstad/Sarpsborg
86 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

64 / 100 Høflige

Fredrikstad/Sarpsborg
69 / 100 Godt vennskap
 

Vedlikehold hager

74 / 100 Godt velholdt

Fredrikstad/Sarpsborg
76 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

70 / 100 Godt velholdt

Fredrikstad/Sarpsborg
70 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
39%
Råkollen/Hauge
Fredrikstad/Sarpsborg