Utvalgte fakta

Snargangen 4, 0755 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  1 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  walking
  5 min
 • subway
  T-bane
  walking
  7 min
Mer om transport

Gangavstand til skole

 • Huseby skole (1-7 kl.)
  walking
  10 min
 • Voksen skole (1-7 kl.)
  walking
  13 min
 • Rudolf Steinerskolen i Oslo (1-10+vgs kl.)
  walking
  14 min
 • Hovseter skole (8-10 kl.)
  walking
  15 min
 • Bogstad Skole (1-7 kl.)
  walking
  17 min
Mer om familie

Kort gangavstand til elbil-lader

 • Sameiet Nordengveien 1, Oslo
  walking
  3 min
 • Sameiet Røatunet, Oslo
  walking
  4 min
 • Røa Senter, Oslo
  walking
  5 min
Mer om transport

Mange barnefamilier i nabolaget

33% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Barnehage i umiddelbar nærhet

 • Røa menighets barnehage (1-6 år)
  walking
  2 min
 • Røahagan familiebarnehage (0-3 år)
  walking
  6 min
 • Vestjordet barnehage (1-6 år)
  walking
  7 min
Mer om familie
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Røahagan

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

89/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

88/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Gode turmuligheter

94/100 Nærhet til skog og mark
Oslo og omegn
82/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Meget god kvalitet på barnehagene

81/100 Veldig bra
Oslo og omegn
82/100 Veldig bra
Mer om familie