Menneskene

Nabolag: Røahagan

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Aldersfordeling

AGE_DISTRIBUTION.0-12
AGE_DISTRIBUTION.13-18
AGE_DISTRIBUTION.19-34
AGE_DISTRIBUTION.35-64
AGE_DISTRIBUTION.65+
0%
39%
Røahagan
Oslo og omegn
område
Personer
husholdninger
Røahagan
1724
786
Oslo og omegn
1028278
505384
 

Sivil status

 

Utdanning

 • Oslo og omegn
 • Allmenne Fag
  27%
  30%
 • Helse og Sosial
  10%
  11%
 • Økonomiske og adm.
  15%
  14%
 • Nat.vit, teknikk, håndverk
  16%
  15%
 • Human og estetikk
  7%
  7%
 • Sammfunn, medie og jus
  8%
  7%
 • Lærerutdanning
  5%
  5%
 • Primærnæring
  1%
  0%
 • Samferdsel og service
  2%
  2%
 • Andre / uoppgitt
  8%
  9%
 

Inntekt

INCOME.0-100000
INCOME.100000-200000
INCOME.200000-400000
INCOME.400000-500000
INCOME.500000-800000
INCOME.800000+
0%
27%
Røahagan
Oslo og omegn
 

Høyere utdanning

school
VID Vitenskapelige Høgskole
10 mindrive
4,6 km
school
Det medisinske fakultet
10 mindrive
5,9 km
school
Det humanistiske fakultet
12 mindrive
6,7 km
school
Universitetet i Oslo
12 mindrive
7 km
school
Politihøgskolen
12 mindrive
5,5 km
school
Norges musikkhøgskole
13 mindrive
5,5 km
school
Det teologiske Menighetsfakultet
13 mindrive
5,6 km
school
Det teologiske fakultet
14 mindrive
6,2 km
school
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
15 mindrive
6,4 km
school
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
15 mindrive
6,5 km