Utvalgte fakta

Borgelia 62, 3711 Skien

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  3 min
 • traffic-gateway
  Knutepunkt
  drive
  7 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  8 min
Mer om transport

Mennesker i alle aldre

Mer om menneskene

Kort gangavstand til butikk

 • grocery-store
  Coop Extra Borgåsen
  walking
  7 min
 • grocery-store
  REMA 1000 Hovenga
  walking
  18 min
 • shopping-mall
  Hovenga Senteret
  walking
  19 min
 • shopping-mall
  Hammondgården
  drive
  9 min
Mer om handel

Gangavstand til skole

 • Buer skole (1-7 kl.)
  walking
  17 min
 • Menstad ungdomsskole (8-10 kl.)
  drive
  6 min
Mer om familie

Solforhold

 • Øst
 • Sør
 • Vest
 • 21. juni
 • 20. mars
 • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

Mer om bomiljø
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Borgåsen/Ris

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

90/100 Veldig trygt
Porsgrunn/Skien
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Nærhet til skog og mark. Ingen trafikkstøy. Veletablert

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Gode turmuligheter

95/100 Nærhet til skog og mark
Porsgrunn/Skien
87/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid

Godt naboskap i nabolaget

77/100 Godt vennskap
Porsgrunn/Skien
70/100 Godt vennskap
Mer om bomiljø