Menneskene

Nabolag: Lilleaker/Lysaker

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Aldersfordeling

AGE_DISTRIBUTION.0-12
AGE_DISTRIBUTION.13-18
AGE_DISTRIBUTION.19-34
AGE_DISTRIBUTION.35-64
AGE_DISTRIBUTION.65+
0%
40%
Lilleaker/Lysaker
Oslo og omegn
område
Personer
husholdninger
Lilleaker/Lysaker
3246
1462
Oslo og omegn
1028278
505384
 

Sivil status

 

Utdanning

 • Oslo og omegn
 • Allmenne Fag
  23%
  30%
 • Helse og Sosial
  11%
  11%
 • Økonomiske og adm.
  20%
  14%
 • Nat.vit, teknikk, håndverk
  17%
  15%
 • Human og estetikk
  7%
  7%
 • Sammfunn, medie og jus
  8%
  7%
 • Lærerutdanning
  4%
  5%
 • Primærnæring
  1%
  0%
 • Samferdsel og service
  2%
  2%
 • Andre / uoppgitt
  8%
  9%
 

Inntekt

INCOME.0-100000
INCOME.100000-200000
INCOME.200000-400000
INCOME.400000-500000
INCOME.500000-800000
INCOME.800000+
0%
28%
Lilleaker/Lysaker
Oslo og omegn
 

Høyere utdanning

school
Det medisinske fakultet
6 mindrive
5,7 km
school
VID Vitenskapelige Høgskole
7 mindrive
4,4 km
school
Universitetet i Oslo
8 mindrive
6,4 km
school
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
9 mindrive
7,2 km
school
Det teologiske fakultet
10 mindrive
7,1 km
school
Det utdanningsvitenskapelige fakultet
10 mindrive
6,9 km
school
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
10 mindrive
6,9 km
school
Politihøgskolen
11 mindrive
5,3 km
school
Norges musikkhøgskole
11 mindrive
5,3 km
school
Det teologiske Menighetsfakultet
11 mindrive
5,4 km