Utvalgte fakta

Lilleruts vei 81 B, 1364 Fornebu

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  6 min
 • light-rail
  Trikk
  drive
  8 min
 • train
  Jernbanestasjon
  drive
  9 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Hundsund Ungdomsskole (8-10 kl.)
  walking
  6 min
 • Snarøya skole (1-7 kl.)
  walking
  12 min
 • Storøya barneskole (1-7 kl.)
  walking
  15 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

35% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Hundsund grendesenter barnehage
  walking
  6 min
 • Tusseladden familiebarnehage (1-5 år)
  walking
  9 min
 • Mortenskogen familiebarnehage (1-5 år)
  walking
  11 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Hundsund Idrettsanlegg
  walking
  4 min
 • sports-facilities
  Snarøya tennisbaner
  walking
  4 min
 • gym
  ELIXIA Fornebu
  walking
  13 min
 • gym
  Lysaker Squash
  drive
  8 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Fornebu

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

89/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

90/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Meget godt kollektivtilbud

85/100 Veldig bra
Oslo og omegn
87/100 Veldig bra
Mer om transport

Meget god kvalitet på barnehagene

91/100 Veldig bra
Oslo og omegn
82/100 Veldig bra
Mer om familie