Utvalgte fakta

Sørkedalsveien 279, 0754 Oslo

Kort gangavstand til offentlig transport

 • buss
  Buss
  walking
  2 min
 • subway
  T-bane
  walking
  14 min
 • light-rail
  Trikk
  drive
  10 min
Mer om transport

Kort gangavstand til skole

 • Bogstad Skole (1-7 kl.)
  walking
  6 min
 • Voksen skole (1-7 kl.)
  walking
  15 min
 • Grindbakken skole (1-7 kl.)
  walking
  18 min
 • Huseby skole (1-7 kl.)
  walking
  21 min
 • Hovseter skole (8-10 kl.)
  walking
  24 min
 • Midtstuen skole (8-10 kl.)
  drive
  8 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

39% barnefamilier
Oslo og omegn
28% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Fossekallen barnehage (1-5 år)
  walking
  7 min
 • Montessoribhg. Solsikken Knerten (1,5-3 år)
  walking
  10 min
 • Mølleplassen barnehage (2-6 år)
  walking
  10 min
Mer om familie

Kort gangavstand til idrettsanlegg

 • sports-facilities
  Bogstad Golfbane
  walking
  7 min
 • sports-facilities
  Hovseterdalen balløkke
  walking
  12 min
 • gym
  EVO Røa
  walking
  15 min
 • gym
  ELIXIA Røa Trening&Bad
  walking
  19 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Bogstad/Voksen

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

91/100 Veldig trygt
Oslo og omegn
85/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

Meget god kvalitet på skolene

87/100 Veldig bra
Oslo og omegn
80/100 Veldig bra
Mer om familie

Nære marka, gode skoler, trygge omgivelser, grønt, turområder, godt tilbud, og offetlig transport

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Gode turmuligheter

98/100 Nærhet til skog og mark
Oslo og omegn
82/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid