Bomiljø

Nabolag: Dal/Hjera

Sammenlign adressen med der du bor idag

Finn adresse
 

Boligtype

73%enebolig/
17%rekkehus/
10%annet/
 

Huseier

83%eier/
17%leier/
 

Opplevd trygghet

86 / 100 Veldig trygt

Råholt
87 / 100 Veldig trygt
 

Støynivået

91 / 100 Lite støynivå

Råholt
88 / 100 Lite støynivå
 

Naboskapet

68 / 100 Godt vennskap

Råholt
70 / 100 Godt vennskap
 

Solforhold

  • Øst
  • Sør
  • Vest
  • 21. juni
  • 20. mars
  • 21. desember

Illustrasjonen viser solens bane på tre ulike årstider hvor eiendommen ligger. Illustrasjonen viser hvordan terrenget i horisonten dekker for solen, men den tar ikke høyde for vegetasjon, bygninger eller nærliggende terreng.

 

Vedlikehold hager

71 / 100 Godt velholdt

Råholt
74 / 100 Godt velholdt
 

Vedlikehold veier

72 / 100 Godt velholdt

Råholt
72 / 100 Godt velholdt
 

Boligstørrelse

 

Boligalder

 

Boligpriser

0-2 000 000
2 000 000-3 000 000
3 000 000-4 000 000
4 000 000-5 000 000
5 000 000-6 000 000
Over 6 000 000
0%
64%
Dal/Hjera
Råholt