Utvalgte fakta

Engelshei 14, 4790 Lillesand

Kort gangavstand til offentlig transport

 • Buss
  walking
  7 min
Mer om transport

Skoler

 • Tingsaker skole (1-10 kl.)
  drive
  6 min
 • Brentemoen skole (1-7 kl.)
  drive
  7 min
 • Lillesand ungdomsskole (8-10 kl.)
  drive
  8 min
Mer om familie

Mange barnefamilier i nabolaget

42% barnefamilier
Lillesand
34% barnefamilier
Mer om familie

Kort gangavstand til barnehage

 • Læringsverkstedet Kaldvell bhg. (1-6 år)
  walking
  5 min
 • Tingsaker barnehage
  drive
  6 min
 • Bergstø barnehage (1-5 år)
  drive
  7 min
Mer om familie

Kort kjøreavstand til treningssenter

 • gym
  Trend Trim Lillesand
  drive
  6 min
 • sports-facilities
  Møglerstuhallen
  drive
  8 min
 • sports-facilities
  Lillesand idrettsanlegg
  drive
  8 min
 • gym
  Bare Trening Grimstad
  drive
  16 min
Mer om fritid
 

Hva sier naboene?

Nabolag: Tingsaker/Heldal

Spesielt anbefalt for

Mer om menneskene

Nabolaget oppleves som veldig trygt

88/100 Veldig trygt
Lillesand
88/100 Veldig trygt
Mer om bomiljø

God kvalitet på skolene

68/100 Bra
Lillesand
77/100 Bra
Mer om familie

Hyggelige og greie naboer pluss nærhet til sjøen

Sitat fra en lokalkjent

z
Mer om menneskene

Gode turmuligheter

95/100 Nærhet til skog og mark
Lillesand
90/100 Nærhet til skog og mark
Mer om fritid